Aviyonik Birimi

Aviyonik birimi, roketin elektronikleri üzerinde çalışır. Roketin kurtarma sisteminin tetiklenmesini ve roketin konumunun, uçuş süresince takip edilerek inişten sonra bulunabilmesini sağlayan bu sistemler roketin başarılı bir uçuş ve iniş gerçekleştirebilmesi için kritik önem taşır. Bu sistemlerin geliştirilmesi sırasında aviyonik birimi: Performans, dayanıklılık, maliyet ve tedarik edilebilirlik kıstaslarını göz önünde tutarak kullanılacak komponentleri belirler, PCB tasarlama ve yazılım geliştirme süreçlerini yürüterek ilgili sistemlerin üretimini sağlar.

Aviyonik birimi tarafından üretilen sistemler iki grup altında incelenebilir:

Ana ve Yedek Uçuş Bilgisayarları: Herhangi birisinin çalışmayı durdurması durumunda diğerinin kurtarmayı başarıyla gerçekleştirebileceği şekilde full redundancy prensibi ile tasarlanan bilgisayarlar; barometrik basınç, ivme ve açısal hız gibi verileri kullanarak iki aşamalı kurtarma sisteminin doğru zamanlarda tetiklenmesi, irtifa, konum, ivme gibi verilerin anlık olarak yer bilgisayarına aktarılması ve kendi üstündeki hafıza kartına kayıt edilmesi görevlerini üstlenirler.

Yer Bilgisayarı: Roketten gönderilen radyo sinyallerini alan bir donanım ve alınan veriyi işleyerek roketin konumunu ve uçuş verilerini anlık olarak gözlemlenebilmesine yardımcı olan bir yazılımdan oluşan yer bilgisayarı sistemi, yine uçuş bilgisayarları gibi aviyonik birimi tarafından tasarlanır ve üretimi sağlanır.

Hedeflerimiz

Bugüne kadar aviyonik birimi tarafından yapılan çalışmalarda daha hızlı ilerleyebilmek ve kısıtlı zaman/bütçe dahilinde hedeflerimizi yerine getirebilmek adına Atmel tabanlı Arduino kartların kullanımı tercih edilmiştir. İlerleyen süreçte çalışmalarımıza, aviyonik birimimiz tarafından tasarlanmış olan ARM tabanlı kartlar ile devam edilerek sistemlerimizin yeteneklerinin arttırılması ve daha yüksek bir yerlilik oranına ulaşılması hedeflenmektedir. Buna ek olarak kanatçık ve motor kontrolü ile model uydu çalışmaları da son hızla devam etmektedir.