Organizasyon Birimi

Organizasyon birimi, Yıldız Roket Takımı'nın gerekli tüm çalışmalarını sağlayabilmek adına takımın idari yapılanması, takıma yeni gelecek üyelerin yetiştirilmesi amacıyla destek sürecinin yönetimi, takımın mali sorunlarının çözümlenmesi ve bu amaçla takımın tanıtımını yapmakla sorumlu olan Yıldız Roket Takımı'nın birincil öncelikli birimidir denilebilir. Bu amaçla organizasyon birimimiz aşağıda belirtmekte olduğumuz alanlarda çalışmalarını yürütmektedir:

  • Kurumsal İletişim ve Sponsorluk

Organizasyon birimi, takımın çalışmalarını gerçekleştirmesi için gerekli maliyetin nakdi, ürün veya üretim desteği olarak temini için ilgili kurumlarla iletişimin sağlanması ile birlikte, projelerimiz için gerekli teknik desteğin alınması ve bilgi alışverişi maksadıyla yurtiçi ve yurtdışındaki yetkin şahıslar ve kurumlarla irtibatın sağlanması amacıyla çalışmalarını yürütür.

  • Basın, Fuar ve Organizasyon

Takımın tanıtımının yapılması maksadıyla ilgili fuar ve organizasyonu takip edilerek, yurtiçi ve yurtdışında basın kuruluşları ile irtibatın sağlanılması, üniversite içinde ve dışında düzenlenen etkinliklere katılımı organize edilerek takıma destek olunması organizasyon biriminin sorumluluğundadır.

  • Bilişim ve Sosyal Medya

Takımın internet sitesi, sosyal medya adreslerinin yönetimi ile birlikte bu platformlarda paylaşılacak içeriklerin üretimi, ayrıca takımın tanıtımında kullanılan tanıtım materyallerinin tasarımı, organizasyon biriminin sorumluluklarındandır.

  • İdari İşler

Organizasyon birimi, takımın çalışmalarına destek olmak maksadıyla organizasyon şeması, planlama ve takımın tüm süreçlerinin gerçekleştirilmesi için kritik önem arz etmekte olan üniversite içi ve dışında bürokrasi süreci ile ilgilenir.

  • Mali İşler

Organizasyon birimi, teknik birimler ile birlikte çalışarak maliyet hesaplamalarının yapılmasına destek olur. Alınacak ürünlerin siparişi, bu siparişlerin takibi ve kayıt altında tutulmasıyla ilgilenir, takımı mali olarak denetler.

  • Destek Ekip Süreci

Organizasyon birimi, Yıldız Roket Takımı'nın alanında yetkin üye ihtiyacını karşılayabilmek adına destek ekip sürecini yönetir.

Bu kapsamda organizasyon birimi, öngörülen üye sayısına ulaşamamış olsa da Yıldız Roket Takımı bünyesinde üye bölüm yelpazesi potansiyelinin en geniş olduğu birim olarak ön plana çıkmaktadır.