Birimlerimiz

Aviyonik Birimi

Roketlerimizin içinde ve yer istasyonlarımızda bulunan elektroniklerin tasarımı, ürettirilmesi ve bu elektroniklerle birlikte kullanılacak yazılımların hazırlanması aviyonik birimimizin sorumluluğundadır. Birimimiz tarafından tasarlanan bu sistemler roketin paraşütlerinin tetiklenmesi; uçuş sırasında konum, irtifa, ivme gibi değerlerin takibinin yapılması; uçuş tamamlandıktan sonra roketin ve taşıdığı faydalı yükün bulunması gibi görevlere sahiptir. Birimimiz şu anda ARM tabanlı mikrokontrolcülere geçiş; kanatçık ve motor kontrolü ile roketin aktif kontrolünün sağlanması, model uydu gibi projeler üzerinde çalışmaktadır.

İtki Birimi

İtki biriminin temel amacı hibrit roket motoru üretmektir. İtki birimi motor tasarımı yaparken tasarlanmış olan roketin ağırlığına ve çıkacağı maksimum yüksekliğine göre istenilen itki kuvvetine ulaşmak için çalışır. Bu itki kuvvetini yakıt ve oksitleyicinin vermiş olduğu tepkime sonucu üretir. Bu noktada yakıt ve oksitleyici seçimi yaparken verimli bir yanma elde etmek için önemli parametreler dikkate alınmalıdır. İtki birimi olarak, yüksek itki değerini verebilecek yakıt üretimini ve motorun elemanlarını kendi özgün tasarımımızla üretmekten sorumluyuz.

Organizasyon Birimi

Organizasyon birimi, Yıldız Roket Takımı'nın gerekli tüm çalışmalarını sağlayabilmek adına takımın idari yapılanması, takıma yeni gelecek üyelerin yetiştirilmesi amacıyla destek sürecinin yönetimi, takımın mali sorunlarının çözümlenmesi ve bu amaçla takımın tanıtımını yapmakla sorumlu olan takımımızın birincil öncelikli birimidir.

Yapısal Birimi

Yapısal birimi temel olarak roketin mekaniği ve aerodinamiği üzerine çalışır. Roket içinde yer alan her türlü iç yapısal elemandan ve mekanizmadan sorumludur. Birimimiz roket tasarımı yaparken roketin hangi durumlarda nasıl kuvvetlere maruz kalacağını inceler, buna uygun mekanik özelliklerde malzeme araştırması yapar. Üretilmesi planlanan her ürünün öncelikle CAD çizimleri yapılır, ardından da analizleri yapılır. Ürünler analiz sürecinden geçtikten sonra üretimleri gerçekleşir ve olası durumlarda nasıl çalışacağının incelenmesi için bir takım testlerden geçirilir. Bu testler yapılırken uygun ortam ve durumların prototipi oluşturulur. Testleri de başarıyla geçen ürünler kullanılmaya hazırdır. Birimimizin bu seneki hedefleri arasında ses üstü hızlarda çalışacak bir roket tasarlamak ve birçok büyük firma tarafından kullanılan Clamp Band ayrılma sistemine geçiş yapmak yer almaktadır.