YAPISAL BİRİMİ

Yapısal ekibi temel olarak roketin mekaniği üzerine çalışır. Roketin tasarlanmasından, fiziksel hesaplamalardan, dinamik/statik kontrollerin yapılmasından, fırlatma sırasında davranışlarından, aerodinamik yapısından, roket içinde yer alan her türlü iç yapısal elemandan ve mekanizmalardan sorumludur. 
 
Yapısal Ekibi roket tasarımı yaparken roketin hangi durumlarda nasıl kuvvetlere maruz kalacağını inceler, buna uygun mekanik özelliklerde malzeme araştırması yapar. Üretilmesi planlanan her ürünün öncelikle CAD çizimleri yapılır, ardından da analizleri yapılır. Ürünler analiz sürecinden geçtikten sonra üretimleri gerçekleşir ve olası durumlarda nasıl çalışacağının incelenmesi için bir takım testlerden geçirilir. Bu testler yapılırken uygun ortam ve durumların prototipi oluşturulur. Testleri de başarıyla geçen ürünler kullanılmaya hazırdır.

Roketin üzerindeki her türlü kuvvet ve hesaplama ile yapısal birimi ilgilenir. Buna aerodinamik kuvvetler, statik marjin hesabı, roketin yere düşme hızı ve paraşüt hız hesaplamaları örnek olarak verilebilir. Roket üzerine uygulanan kuvvetler hesaplanarak Matlab üzerinde matematiksel modellemeler ve yaklaşımlar ile hesaplamalar yapılır.
 
Yapısal birimi Aerodinamik, Mekanik, Paraşüt ve Kurtarma sistemleri olmak üzere dört alt sistem üzerine çalışır. Bu sistemleri açıklamak gerekirse:
 
Aerodinamik:
Roketin aerodinamiği en önemli tasarım kriterlerinden biridir. Roketin hedef irtifaya ulaşmasındaki ve uçuş performansındaki verim roketin aerodinamik tasarımına bağlıdır. Ekibimiz bu alanda uçuş dinamiği, CFD analizleri ve uçuş simülasyonları üzerine çalışmaktadır.
 
Mekanik:
Mekanik sistemlerde genel olarak roket motorunun sabitlenmesini sağlayan motor bloğu, aviyonik sistemin sabitleneceği aviyonik blok ve roketin iç destek elemanları tasarlanır. Mekanik analizleri sonucunda tasarım değişiklikleri ve malzeme tercihleri yapılır. Ardından üretilmesi planlanan sistemlerin prototipleri üzerinde gerekli testler gerçekleştirilir.

Kurtarma:
Kurtarma, roketin inişini sağlayacak olan paraşütlerin ve bu paraşütlerin roketten ayrılmasını sağlayan ayrılma sistemlerinin bütününden oluşur. Ayrılma sistemleri, paraşütlerin ve faydalı yükün roketten ayrılmasını sağlamak amacıyla bağlantı noktalarını ayıran sistemlere denir. Paraşütler; şok kordonları, bağlantı elemanları ve kanopi olmak üzere üç önemli kısımdan oluşmaktadır. Roketin uçuşunu ve görevini başarıyla tamamlaması için başarılı bir kurtarma şarttır.

 
Hedeflerimiz:
  1. Ses hızının üstünde güvenli bir şekilde çalışabilecek bir roket tasarlamak.
  2. Roket tasarlanırken kullanılan paket programlar yerine roketin uçuş modelini oluşturarak kendi özgün programımızı hazırlamak.