YAPISAL BİRİMİ

Yapısal Birimi temel olarak roketin mekaniği üzerine çalışır. Roketin tasarlanmasından, fiziksel hesaplamalardan, dinamik/statik kontrollerin yapılmasından, fırlatma sırasında davranışlarından, aerodinamik yapısından, roket içinde yer alan her türlü iç yapısal elemandan ve mekanizmalardan sorumludur.

Yapısal Ekibi roket tasarımı yaparken roketin hangi durumlarda nasıl kuvvetlere maruz kalacağını inceler, buna uygun mekanik özelliklerde malzeme araştırması yapar. Üretilmesi planlanan her parçanın öncelikle CAD çizimleri, ardından da analizleri yapılır. Parçaların analizleri tamamlandıktan sonra üretimleri gerçekleşir. Sonrasında, çeşitli koşullarda çalışma şeklinin incelebilmesi için testler gerçekleştirilir. Bu testler yapılırken uygun ortam ve durumların prototipi oluşturulur. Testleri başarıyla geçen parçalar kullanılır. Testlerde başarısız olan parçalarda ise optimizasyonlar gerçekleştirilip süreç tekrarlanır.

Roketin üzerindeki her türlü etmenin hesaplamaları ile Yapısal Birimi ilgilenir. Buna aerodinamik kuvvetler, statik marjin hesabı, roketin yere düşme hızı ve paraşüt hız hesaplamaları örnek olarak verilebilir. Roket üzerine uygulanan kuvvetler hesaplanarak MATLAB üzerinde matematiksel modellemeler ve yaklaşımlar yapılır.

Yapısal Birimi Aerodinamik, Mekanik, Kurtarma ve Kompozit olmak üzere dört alt ekibe ayrılır. Bu ekipleri tanıtmak gerekirse:

Aerodinamik Ekibi:

Roketin aerodinamiği en önemli tasarım kriterlerinden biridir. Roketin hedef irtifaya ulaşmasındaki ve uçuş performansındaki verim roketin aerodinamik tasarımına bağlıdır. Ekibimiz bu alanda uçuş dinamiği, CFD analizleri ve uçuş simülasyonları üzerine çalışmaktadır.

Mekanik Ekibi:

Mekanik sistemlerde genel olarak roket motorunun sabitlenmesini sağlayan motor bloğu, aviyonik sistemin sabitleneceği aviyonik blok ve roketin iç destek elemanları tasarlanır. Yapılan analizler sonucunda tasarım ve malzeme tercihleri gözden geçirilir. Ardından üretilmesi planlanan sistemlerin prototipleri üzerinde gerekli testler gerçekleştirilir.

Kurtarma Ekibi:

Kurtarma, roketin inişini sağlayacak olan paraşütlerin ve bu paraşütlerin roketten ayrılmasını sağlayan ayrılma sistemlerinin bütününden oluşur. Ayrılma sistemleri, paraşütlerin ve faydalı yükün roketten ayrılmasını sağlamak amacıyla bağlantı noktalarını ayıran sistemler olarak tanımlanır. Paraşütler; şok kordonları, bağlantı elemanları ve kanopi olmak üzere üç önemli kısımdan oluşmaktadır. Roketin uçuşunu ve görevini başarıyla tamamlaması için başarılı bir kurtarma şarttır.

Kompozit Ekibi:

Roketin kompozit malzemeden üretilmesi planlanan bütün parçaların üretim, analiz ve test süreçlerini yürütür. Bu parçalara burun konisi, kanatçıklar ve gövdeler örnek olarak verilebilir. Kompozit ekibi, üretim yöntemleri geliştirerek kompozit malzemelerin daha yüksek dayanımda üretilmesi üzerine çalışır.

Hedeflerimiz:

  •  Ses hızının üstünde güvenli bir şekilde çalışabilecek bir roket tasarlamak.
  •  Roket tasarlanırken kullanılan paket programlar yerine roketin uçuş modelini oluşturarak kendi özgün programımızı geliştirmek.